ЕКО ТУРИЗЪМ

Както знеам еко туризма се фокусира към посещения на незасегнати от човешко въздействие природни територии.

В района на град Априлци има редици природни обекти признати за национално и световно природно наследство. Тук можете да получите повече информация относно посещаемите природни обекти.